17 november, 2020

Covid-19

Vi har öppet kliniken och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kom inte till kliniken om du har symtom av förkylning, hosta, feber etc.
Tvätta händerna och använd handsprit när du kommer till Idrottsrehab samt då du lämnar kliniken.

Vi önskar att endast en förälder el anhörig följer med minderåriga till kliniken för att minska antal personer i lokalen.

Om du ska träna så ber vi dig att byta om hemma. Håll avstånd till andra och kom ihåg att rengöra maskiner och utrustning efter användning. Ha egen handduk med dig.