18 maj, 2018

GDPR

25 maj 2018 träder EU´s nya dataskyddsförordning (GDPR) i kraft, vilken reglerar hur personuppgifter ska behandlas. För vårdens del finns sedan tidigare separata dataskyddsregler i patientdatalagen (PDl).

Personuppgifter (personnummer, namn, adress och kontaktuppgifter) finns sparade i vårt journalsystem, likaså journalanteckningar från besök här på Idrottsrehab. Vi garanterar att uppgifterna överförs i journal med stark autentisering, på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Vi på Idrottsrehab har ett personuppgiftsbiträdesavtal med vårt journalsystem Clinic Buddy, som garanterat håller personuppgifter säkra hos oss.

Du som patient har rätt att begära tillgång till dina sparade uppgifter och journal. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begränsning av behandling. Du har även rätt att återkalla samtycke.

Patienten som vill ha journaluppgifter raderade måste alltjämt ansöka om det hos IVO 8:4§ PDL.

Vill du veta mer om våra säkerhetsvillkor kontakta karin.schroder@idrottsrehab.com