11 juli, 2019

RENOVERING AV GOLVET

Under v 29-31 kommer golvet i stora delen att renoveras. Det kommer att bli stökigt under denna period, tidvis med störande ljud.

Du som patent kommer fortsatt kunna byta om och duscha i omklädningsrummen och anmäla dig i receptionen, men kommer sedan följa anvisad väg, in via personalingången till lilla rehablokalen.

Prata med oss om det uppstår problem!