Vi gör allt för att hjälpa dig tillbaka

Intigritetspolicy

När man lämnar återbud på hemsidan;

Härmed godkänner jag att ifyllda personuppgifter skickas till idrottsrehab i syfte att avboka min tid. Jag samtycker till att Idrottsrehab behandlar mina personuppgifter i syfte till journalföring och tidbokning/avbokning. Läs mer om våra säkerhetsvilkor här XEU´s nya dataskyddsförordning (GDPR) som reglerar hur personuppgifter ska behandlas träder i kraft 25 maj 2018. För vårdens del finns sedan tidigare separata dataskyddsregler i patientdatalagen (PDl) som vi följer sedan tidigare.Personuppgifter (personnummer, namn, adress och kontaktuppgifter) finns sparade i vårt journalsystem, likaså journalanteckningar från besök här på Idrottsrehab. Mail med personnummer raderas direkt efter bokning.

Vi garanterar att uppgifterna överförs i journal med stark autentisering, på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Vi på Idrottsrehab har ett personuppgiftsbiträdesavtal med vårt journalsystem Clinic Buddy, som garanterat håller personuppgifter säkra hos oss.Du som patient har rätt att begära tillgång till dina sparade uppgifter och journal. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begränsning av behandling. Du har även rätt att återkalla samtycke.Patienten som vill ha journaluppgifter raderade måste alltjämt ansöka om det hos IVO 8:4§ PDL.Vill du veta mer om våra säkerhetsvillkor kontakta karin.schroder@idrottsrehab.com