29 mars, 2017

Ombyggnationen klar

Nu är äntligen ombyggnationen klar på gården.

Rullstolsburna hänvisas till alternativ ingång, se skyltad vägvisning.